ทั้งหมด 1 - 6 จาก 6

Refrigerator and Freezer

-25℃ Freezer-Horizontal Type

Brand : Biobase Model : BDF-25H358

Base price:

-60℃ Tuna Freezer

Brand : Biobase Model : BDF-60H58

Base price:

-86℃ Ultra-low Temperatur Freezer-Vertical Type

Brand : Biobase Model : BDF-86V100

Base price:

Blood Bank Refrigerator (Economic Type)

Brand : Biobase Model : BXC-V250B

Base price:

Laboratry Refrigerator-Single Door

Brand : Biobase Model : BXC-V50M (F/G)

Base price: